تازه ها

دعوت از مدیریت سایت آرکا جهت شرکت در اجلاس ایران و افغانستان 1398 مشهد

در نشست فرصتهای سرمایه گذاری ایران و افغانستان از مدیریت جناب مهندس مجتبی حسینی و عوامل سایت آرکا تقدیر ویژه انجام شد و همچنین از محصول گاز پیکنیکی سامسونتی گت اپ گاز استقبال شد .

شهریور 98 مشهد
دکتر جمالی نماینده مجلس فسا

دعوت از مدیریت سایت مطالعات پژوهشی آرکا از مجتمع رباتیک نادکو فسا کارآفرین شیرازی در افتتاحیه اقامتگاه بوم گردی روستای خورنگان فارس از روستاهای ۵۰۰ ساله ایران زمین.
مهندس سید مجتبی حسینی مدیریت سایت مطالعاتی و پزوهشی آرکا

دهیار جناب میرشکاری

کسب مقام اول در دو ماده ۱۰۰ متر سرعت و ۱۰ کیلومتر استقامت با ثبت رکورد تازه توسط یکتادختر تیم فاطمه همایونفر
کسب مقام اول ۴۰۰متر و سوم ۱۰۰متر توسط اباصالح ستوده یوز تیم
کسب مقام سوم استقامت بزرگسال توسط مربی تیم محسن صابر زاده
دعوت از مدیریت سایت آرکا در نشست بزرگ فرصت های سرمایه گذاری با تجار سوریه

آبان 1398
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.